Terug naar de vorige pagina

Het belang van herkomst en afwerking van Spelt

De herkomst van spelt en de afwerking van speltbloem/-meel in molens is van groot belang waar het uw presteren, gezondheid en genezing betreft.

In Nederland (of België) kan gemalen speltmeel delen of sporen van tarwe bevatten. Voor mensen met een tarwevrij dieet kan dit als het niet opgemerkt wordt, op korte of lange termijn ernstige gevolgen hebben.

 

Hoewel het erg leuk is dat windmolens weer in opmars zijn en dat spelt na jarenlang promoten steeds populairder wordt, moet worden gewaarschuwd voor molens waar ook tarwe wordt gemalen. De molensteen van authentieke windmolens kan niet gereinigd worden en als dan - na het malen van tarwe - spelt wordt vermalen, is deze niet meer echt zuiver en bevat dus een deel tarwe.

 

 

Dit valt tot op heden in Nederland of België moeilijk te controleren, vandaar dat veel bakkers hun spelt uit (Zuid-) Duitsland halen, bij moderne molens, die schoongemaakt kunnen worden en vaak ook uitsluitend speltgraan vermalen. Dit is ook de reden, waarom ’t Spelthuys speltmeel van een pure speltmolen in Duitsland afneemt.

 

Een ander groot probleem is de zuiverheid:

Theodor Römer-Bromberg heeft 1914 een buitengewoon interessante publicatie uitgegeven. „Mendelismus und Bastardzüchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanze“ (Mendelismus en bastaardkwekerij van agrarisch cultuurplanten). De informatie in deze publicatie is heel belangrijk, omdat er duidelijk gedocumenteerd wordt, dat in het begin van de 20e eeuw praktisch alle bestaande speltsoorten met tarwe geteeld werden. Een deel van de selectie concentreerde zich op spelt, een deel op tarwe. Met kortere halmen probeerde men de stabiliteit te verbeteren, om daardoor een hogere opbrengst door middel van bemesting mogelijk te maken. Helaas ging daardoor het effect van de gezondheidswaarde verloren. In aansluiting daarop begon men aan een terugkruising om de karakteristieke eigenschappen van spelt weer terug te winnen.

 

Om economische redenen zijn er tegenwoordig dus heel veel speltsoorten op de markt, die een hoge op tarwe lijkende opbrengst hebben. Maar hier is tarwe tot zo'n 50 % ingekruist in spelt. (bijvoorbeeld: Hubel, Hercules, Rouquin, Lueg en andere). Het mag duidelijk zijn, dat dan de genoemde positieve gezondheidsaspecten niet meer aanwezig zijn.

Vooral mensen met een tarweallergie/-intoleratie moeten heel voorzichtig zijn met speltproducten, als zij niet precies weten, waarvandaan  of van wie het komt en als de naam van de speltras niet bekend is.

Deze twee eigenschappen, gezondheid en zuiverheid, zijn eigenschappen van „karakteristieke spelt” of „oerspelt” en op deze eigenschappen zal een consument bij de aankoop van spelt en speltproducten letten. Alléén bij zulke soorten zal men baat hebben van de positieve eigenschappen, die bijvoorbeeld al door Hildegard van Bingen beschreven en tegenwoordig door heel veel artsen en allergologen als positief erkend werden. Heel wat moderne, wetenschappelijke onderzoeken moeten keer op keer vaststellen dat datgene wat ‘Hildegard van Bingen’ eeuwen geleden heeft neergeschreven, ook daadwerkelijk blijkt te kloppen.

Spelt hoeft niet persé een oude soort te zijn. Ook toelatingen uit de laatste jaren vertonen gunstige eigenschappen. Hier volgen de namen van goedgekeurde speltrassen: